SØK ELEVSTIPEND- søknadsfrist 4. september!

DANSE- OG BALLETTSKOLEN: Bergen Dansesenter deler ut elevstipend for høsten 2015. Stipendet er ment for deg som ønsker å satse på en intensiv trening – og på sikt kanskje en danseutdanning. Stipendmottakeren må selv betale basisavgiften på kr 1910,- men all trening utover dette er gratis. Fyll ut søknadsskjema på nettsiden vår hvor du beskriver bakgrunn, hva og hvor lenge du har danset, samt dine planer og ønsker for høstsemesteret og fremover. En elev kan tildeles stipend to semestre på rad, men kun unntaksvis mer enn dette.

Du må ha vært elev ved BDS minst ett semester for å kunne få stipend.

Lever søknaden via nettsiden eller til pedagogen din innen 4. september 2015.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form