SØK OM PRODUSENTSAMARBEID OG PRODUKSJONSTID

STUDIO

Vi åpner nå for studioønsker for JANUAR – JULI 2020.

Ordningen med gratis studiobruk gjelder profesjonelle dansekunstnere og bruk til dansekunstnerisk produksjon. Internasjonale og nasjonale kunstnere kan søke, men lokale og regionale søkere prioriteres.

FRIST ER 1. NOVEMBER
Om du ikke har nøyaktige dager og tidspunkt, så angi cirka-tid.
Skriv også noe om hvilke(t) prosjekt det gjelder, fase av prosjektet, ev samarbeidspartnere.

Bergen Dansesenter har to studio til utleie og utlån. Studio 1 er 90 m2, Studio 2 er 110m2. Begge rommene har speil med gardiner, barrer, musikkanlegg, garderober. Dusj i garderobe i 4. etasje. Våre studio egner seg best til en tidlig fase av produksjonen da vi ikke har utstyr til å jobbe med teknisk produksjon.
Bergen Dansesenters danse- og ballettskole har aktivitet på ettermiddag/kveld alle hverdager høst og vår. Dermed er studio hovedsakelig tilgjengelig på dagtid og i helger. I skoleferiene er det mulig å ønske seg studiotid også på kveldstid.

Vi vil ved tildeling av studio ta hensyn til kunstnere som er i gang med prøver/produksjon i BDS’ studio, men også søke å imøtekomme nye.

PRODUSENTSAMARBEID

BDS lyser ut 1-2 produsentsamarbeid med start fra februar 2020.

Produsentsamarbeidet innebærer at BDS går inn med 10-20% administrasjonskapasitet for en dansekunstner.
Om du er interessert i et samarbeid med BDS, send oss en søknad hvor du beskriver din bakgrunn og erfaring som dansekunstner, dine planer fremover og hvordan du ser for deg at du kan nyttiggjøre deg et samarbeid med BDS.

FRIST ER 1. NOVEMBER
Produsentsamarbeidene forutsetter tilstrekkelig støtte fra kulturrådet o.a. støttepartnere.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form