Søk om tid i studio til høsten!

Er du profesjonell dansekunstner kan du nå søke om gratis produksjonstid ved Bergen Dansesenter for høsten – august til desember 2020.

Ordningen med gratis studiobruk gjelder profesjonelle dansekunstnere og bruk til dansekunstnerisk produksjon.
Internasjonale og nasjonale kunstnere kan søke, men lokale og regionale søkere prioriteres.

Søknad sendes til post@bergen-dansesenter. FRIST: 1.JUNI
Om du ikke har nøyaktige dager og tidspunkt, så angi cirka-tid.
Skriv også noe om hvilke(t) prosjekt det gjelder, fase av prosjektet, ev samarbeidspartnere.

Bergen Dansesenter har to studio til utleie og utlån. Studio 1 er 90 m2, Studio 2 er 110m2. Begge rommene har speil med gardiner, barrer, musikkanlegg, garderober. Dusj i garderobe i 4. etasje.

Våre studio egner seg best til en tidlig fase av produksjonen da vi ikke har utstyr til å jobbe med teknisk produksjon. Bergen Dansesenters danse- og ballettskole har aktivitet på ettermiddag/kveld alle hverdager høst og vår. Dermed er studio hovedsakelig tilgjengelig på dagtid og i helger. I skoleferiene er det mulig å ønske seg studiotid også på kveldstid.

Vi vil ved tildeling av studio ta hensyn til kunstnere som er i gang med prøver/produksjon i BDS’ studio, men også søke å imøtekomme nye.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form