Studiobooking for våren, first 8. november

Er du profesjonell dansekunstner kan du nå søke om gratis produksjonstid ved Bergen Dansesenter for våren – januar til juli 2021.

Ordningen med gratis studiobruk gjelder profesjonelle dansekunstnere som trenger studio til bruk i dansekunstnerisk produksjon.
Internasjonale og nasjonale kunstnere kan søke, men lokale og regionale søkere prioriteres.

Søknad sendes til post@bergen-dansesenter.no FRIST: 8. NOVEMBER
Om du ikke har nøyaktige dager og tidspunkt, så angi cirka-tid.
Skriv helt kort noe om hvilke(t) prosjekt det gjelder, fase av prosjektet, og eventuelle samarbeidspartnere.

Bergen Dansesenter har to studio til utleie og utlån. Studio 1 er 90 m2, Studio 2 er 110m2. Begge rommene har speil med gardiner, barrer, musikkanlegg, garderober. Dusj i garderobe i 4. etasje.

Våre studio egner seg best til en tidlig fase av produksjonen da vi ikke har utstyr til å jobbe med teknisk produksjon. Bergen Dansesenters danse- og ballettskole har aktivitet på ettermiddag/kveld alle hverdager høst og vår. Dermed er studio hovedsakelig tilgjengelig på dagtid og i helger. På dagtid i hverdagene må det påregnes noe forstyrrelser i studio 2 da kontoret vårt ligger innenfor studio og veien gjennom studio er eneste inngang til kontoret. I skoleferiene er det mulig å ønske seg studiotid også på kveldstid.

Vi vil ved tildeling av studio ta hensyn til kunstnere som er i gang med prøver/produksjon i BDS’ studio, men også søke å imøtekomme nye.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form