Tag Archives: danselek

Gratis prøvetimer: Danselek 2 og 3 år

DANSE- OG BALLETTSKOLEN: I anledning semesterstart tilbyr vi gratis prøvetimer i kursene Danselek 2 år og Danselek 3 år i uke 35 og 36. Dette er Bergen Dansesenters tilbud til de aller yngste. Timene fokuserer på samvær og samhandling mellom foreldre og barn gjennom bevegelsesoppgaver, musikk, bevegelsesleker og opplevelser som stimulerer barnets – og den voksnes – sanseapparat. Dette er en generell

// Les mer

Våre kurstilbud høst 2015

Vi har dansekurs i mange danseformer og teknikker for folk i alle aldre. Se egen utdypende oversikt over timestruktur under fanen "kurstilbud" i menyfanen "Danse-og ballettskolen". Preballett: Preballett for 6-åringer, både begynnere og fortsetter er en kombinasjon mellom klassisk ballett og danselek. Elevene lærer de grunnleggende posisjonene i ballettformen, en god holdning og disiplin i en avslappet og leken atmosfære. Klassene er

// Les mer

Danselek fra 2 til 6 år

Danselek er Bergen Dansesenters tilbud til de yngste. Dette er en generell introduksjon til dans hvor barnas egenutfoldelse står i sentrum. Koordinasjon, rytme, romfølelse er viktige elementer. På danselek for 2- og 3-åringer er foresatte aktivt med i timene. Timene fokuserer på samvær og samhandling mellom foreldre og barn gjennom bevegelsesoppgaver, musikk, sangleker og opplevelser som stimulerer barnets – og den

// Les mer
SeltopGrafisk Form