Tag Archives: Synne L. Erichsen

:remiks, esc ungdomskompani

KOMPETANSESENTERET: I løpet av 2015 har esc undomskompani jobbet med tre koreografer fra inn- og utland som bruker ulike metoder og uttrykksformer innen samtidsdans. Koreografene har hatt frie tøyler i forhold til temaet :remiks. Koreografene er: Brita Grov (Eng/No), Anne-Linn Akselsen (Bel/No) og Camilla Skrede Johannessen (No). esc ungdomskompani 2015 består av 10 dansere i alderen 16-18 år som alle ble valgt ut

// Les mer
SeltopGrafisk Form