Tid for bevegelse

Det er pedagogen Liv Basberg som har klasser i “Tid for bevegelse”. Kurset fokuserer på kroppsbevissthet, plassering/ anatomiske forhold og øvelser som gir styrke, bevegelighet og energi. Pusten er sentral i alle øvelser som veksler mellom små konsentrerte bevegelser og stor bevegelse i rommet som utfordrer den kinestetiske sans. Timen avsluttes med en avspenningsdel. “Tid for bevegelse” er for voksne.

Arkiv

SeltopGrafisk Form