Utlysning – danser søkes til Kreativ LAB hos CODA.

Bergen Dansesenter viderefører samarbeidet vårt med CODA om å utvikle unge koreografer. I 2018-2019 valgte vi ut Lisa Colette Bysheim til å delta på CODAs Kreativ LAB. Bergen Dansesenter har nå fått en plass til disposisjon for de kommende to årene.
 
 
KreativLAB 
er et toårig prosjekt med mentoring og nettverksbygging for unge koreografer.
 
 
Er du interessert i å utvikle din koreografiske stemme og kunstnerskap? 
CODA ønsker å støtte utviklingen av koreografiske praksiser i Norge gjennom å gi unge koreografer tid og veiledning til å utvikle sine prosesser. 
CODA sammen med Bærum kulturhus skal derfor gjennomføre en ny runde med Kreativ Lab og samarbeider med fem regionale kompetansesentre for dans om å finne frem til deltakere. Bergen Dansesenter har fått en av disse plassene og vi gleder oss over å kunne sende en ny deltaker til denne fantastisk fine og lærerike mentorordningen!
 
Det vil til sammen være 7 deltagere, hvorav 5 koreografer er nominert og støttet av de regionale kompetansesentrene og to deltakere velges ut fra CODA selv. Deltagerne møtes på to samlinger til noen intensive dager, en samling i 2020 og en i 2021.
 
Program 2020: 

 • Aktivitet på Bærum Kulturhus under CODA warmupfest 13.-16.oktober 2020, med mentor Fin Walker (UK). 
 • Gjennomføres på Bærum Kulturhus med smittevernhensyn, mentor deltar på digital plattform, med Stine Nilsen som moderator i studio. 

Program 2021:

 • Aktivitet på Bærum Kulturhus i fire dager under CODAdancefest21 i perioden 20-24.oktober 2021, med mentor Fin Walker (UK)
 • Studio-visning av egne metoder under CODAdancefest21.

CODA og Bærum kulturhus gir: 

 • Gratis lunsj 
 • 1500 kr til hver deltaker per samling
 • Gratis overnatting i tomannsrom i Bærum Kulturhus sin residensbolig
 • Rabattert billett til forestillinger under CODA warmupfest på Bærum Kulturhus 13. og 14. okt

Bergen Dansesenter bidrar med:

 • Reiseutgifter til og fra Bærum
 • Middagspenger, halv diett
 • Honorar på kr. 1500 per samling

 
Søknad sendes til post@bergen-dansesenter.no 
Send en kort beskrivelse av motivasjon og interesse samt CV.
Søknadsfrist: 10. august 2020
  
Søknadskriterier: 
Søker må være ferdig med sin utdanning
Søker må vise engasjement for utvikling av egen koreografisk stemme
Søker må ha mulighet til å delta både i 2020 og 2021
 
I likhet med CODA er Bergen Dansesenter også opptatt av at prosjekter skal preges av mangfold, og vi ønsker å tilknytte oss kunstnere som gjenspeiler Norges befolkning. Vi oppfordrer derfor kandidater til å søke hos oss uansett kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.
 
 


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form