Utlysning

Nå kan du søke om gratis produksjonstid på Bergen Dansesenter

Vi åpner nå for booking for 1. halvår 2019 – januar t.o.m. august.

Frist for søknad er 1. november.

Bergen Dansesenter har to studio til utleie og utlån. Studio 1 er 90 m2, og Studio 2 er 110 m2. Begge rommene har speil med gardiner, barrer, musikkanlegg, matter, baller og garderober. Dusj i garderobe i 4. etasje. Ordningen med gratis studiobruk gjelder profesjonelle dansekunstnere og bruk til dansekunstnerisk produksjon. Våre studio egner seg best til en tidlig fase av produksjonen, da vi ikke har utstyr til at kunstnere kan jobbe med teknisk produksjon. Bergen Dansesenters danse- og ballettskole har aktivitet på ettermiddag/kveld alle hverdager høst og vår. Dermed er studio hovedsakelig tilgjengelig på dagtid og i helger. I skoleferiene er det mulig å ønske seg studiotid også på kveldstid.

Internasjonale og nasjonale kunstnere kan søke, men lokale og regionale søkere prioriteres.

Vi vil ved tildeling av studio ta hensyn til kunstnere som allerede er i gang med prøver/produksjon i BDS’ studio, men også søke å imøtekomme nye.

 

Slik søker du:

Send en epost til post@bergen-dansesenter.no innen 1. november.

Skriv kort noe om hvilke(t) prosjekt det gjelder, hvilken fase av prosjektet du trenger studiotid til og eventuelle samarbeidspartnere.

Om du ikke har nøyaktige dager og tidspunkt, så angi hvilke(n) uke(r) du er interessert i.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form