Vi danser når vi kan!

Undervisning av dans er selvsagt best å gjøre sammen i studio. Vår beslutning er derfor å holde åpent i størst mulig grad, innenfor hva som er tillatt til enhver tid. Selvsagt under skjerpet renhold og et fast smittevernsregime.

Målet vårt på Bergen Dansesenter er å gi alle våre elever den beste undervisningen vi kan og at alle skal oppleve progresjon og mestring. For å få det til er vi opptatt av at alle pedagogene våre skal ha riktig kompetanse og være dyktige fagfolk.

Det er ikke til å legge skjul på at for Bergen Dansesenter er dette en utfordrende situasjon økonomisk. Med samme utgifter som tidligere, men med nye restriksjoner på hvor mange vi kan være i studio. Vi jobber derfor konsentrert om å kunne beholde arbeidsplassene og fagmiljøet som finnes her hos oss. Vi vil ha en kontinuerlig drift og unngå permitteringer. I påmeldingsreglene for i vår står det derfor at «Ved en oppblomstring av koronasmitte i vår region som fører til hel eller delvis stengning av skolen i løpet av semesteret vil kursavgiften ikke bli refundert. Vi vil i et slikt tilfelle gå over til digital undervisning.»

Takk til alle elevene våre som danser gjennom denne krisen med oss!

«Livet er ikke bare en lek, det er også en dans på roser»

Rolv Wesenlund


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form