LUNSJ OG DANSEKUNST

Fagarrangementet Lunsj og dansekunst er et tilbud til alle i dansefeltet som ønsker å delta i dialog og fordypning i eget og andres arbeid. Materiale kan være på idestadiet, på vei til å bli noe, eller noe som trenger et ytre øye før det skal vises for publikum.


Alle som er i rommet inviteres til å bidra med hva de opplever i møte med det som blir presentert, og til å gå i dialog med kunstneren om hva eller hvordan dette arbeidet resonnerer med tilskueren. Arbeidene skal ikke være ferdige, og tilbakemeldingen skal ikke være om hvorvidt det vi ser er godt eller dårlig – men reflektere rundt det som kommer opp av tanker, ideer og inntrykk.

Arrangementet holdes ca 2 ganger i semesteret i Studio Kaien. Vi begynner med dansekunst og avslutter med lunsj og skravling – Bergen Dansesenter byr på lunsj.

Send en epost til oss dersom du vil delta!
Sølvi Katrine Andersen: solvi@bergen-dansesenter.no

SeltopGrafisk Form