Administrasjon

lliv_lite (2)

Liv Basberg er daglig leder ved Bergen Dansesenter med hovedansvar for administrasjon, personal og økonomi. Hun underviser på danse- og ballettskolen i impro, bevegelse og 65+. Liv har mange års erfaring som danser og fysioterapeut, fra Riss Dansekompani og som oppstarter av Bergen Dansesenter i 1996. Hun har sin utdannelse fra fysioterapiutdanning ved Høgskolen i Bergen og Certified Movement Analyst (CMA) fra Laban/Bartenieff Institute for Movement Studies, NY. Liv er fast gjestelærer på fysioterapilinjen ved Høgskolen i Bergen.

  • E-post: liv@bergen-dansesenter.no

Lisa Nøttseter er nestleder ved Bergen Dansesenter. Hun er utdannet dansekunstner fra Skolen for Samtidsdans (nå Høyskolen for dansekunst) i Oslo, og har en bachelor i filosofisk estetikk fra Universitetet i Bergen. I flere år har Lisa virket som skaper, utøver og produsent i det frie scenekunstfeltet i Bergen. Hun har skapt forestillinger for publikum i ulike aldre både i og utenfor scenerommet. Den siste tiden har hun også skrevet kritikk av scenekunst. Lisa har erfaring fra undervisning og workshops fra barnehage til høyskolenivå. Hun var elev ved BDS-danse-/ballettskolen i en årrekke før hun startet på sin danseutdanning, og hun har også benyttet seg av kompetansesenterets mange tilbud rettet mot det profesjonelle dansemiljøet

  • E-post: lisa@bergen-dansesenter.no

Ann-Terese Aasen er kontormedarbeider ved Bergen Dansesenter. Ann-Terese er utdannet danser fra London Studio Centre og arbeider som frilans koreograf og regissør. Hun har koreografert flere kjente oppsetninger som for eksempel Eugen Onegin, La Boheme, Tryllefløyten og Little Shop of Horrors. I tillegg har hun studert Ledelse av film-, TV- og sceneproduksjoner på BI, og blant annet arbeidet som produksjonsleder for Snöball Film og Rakett TV.

  • E-post: ann-terese@bergen-dansesenter.no

Sølvi Katrine Andersen er produsent ved Bergen Dansesenter. Hun kommer fra Lofoten, er utdannet kulturprodusent og er nå etablert i Bergen med samboer og barn. Sølvi har bred erfaring fra scenekunstfeltet, siden 2014 var hun ansatt som scenekunstprodusent for Festspillene i Nord-Norge før hun begynte her på Bergen Dansesenter i august 2021. På Festspillene jobbet hun med å programmere scenekunst, med særlig ansvar for barn og unge og utendørsprogram. Mellom 2014-2019 hadde hun i tillegg ansvar for programmering, gjennomføring, samt endringsprosess av Festspillenes ungdomssatsning: NUK Ny ung kunst, inkluderende kunstfestival for ungdom. Før 2014 har hun jobbet med DKS Rogaland, og vært knyttet til Stamsund Teaterfestival i en årrekke. Utover det har hun bl.a jobbet som inspisient på KHIO og Rogaland Teater.

  • E-post: solvi@bergen-dansesenter.no

Styre

Styreleder: Gitte Bastiansen er utdannet ballettpedagog, med flere år som danser/pedagog/koreograf bak seg før hun skiftet landskap (dog fremdeles innen kulturfeltet) etter en master i undervisningsvitenskap. I dag er hun ansatt ved Museum Vest som museumspedagog og nestleder ved Norges Fiskerimuseum i Sandviken.

Nestleder: Roar Sletteland 

Styremedlemmer: Adeline Eikanger (pedagogrepresentant), Karen Eide Bøen (representat fra dansefeltet) og Heidi Jaeger

SeltopGrafisk Form