BERGEN DANSESENTER

Danse- og ballettskole | Kompetansesenter for dans Vestland

Den ideelle Stiftelsen Bergen Dansesenter ble opprettet i 1996 med formål om å være et kompetansesenter for dans i Vestland. Vi skal være et senter for utvikling av profesjonell dans lokalt og regionalt, samt være et lokalt og regionalt senter for undervisning i dans for amatører. En av de tre stifterne, Liv Basberg, er daglig leder, mens styret er stiftelsens høyeste organ. Vi er en del av Kulturhuset USF Verftet, hvor vi har lokaler i 3. og 4. etasje.

DANSE- OG BALLETTSKOLEN

Danse- og ballettskolen har elever fra 2 år og langt opp i pensjonsalder, fra nybegynner til avansert nivå. Undervisningen er konsentrert om de sceniske dansestilene klassisk ballett, hiphop, samtidsdans og jazzdans. Vi er opptatt av høy faglig kvalitet på undervisningen, grundighet og progresjon. Våre pedagoger har profesjonell danseutdanning eller dansepedagogutdanning på høyskolenivå eller tilsvarende. De fleste av våre pedagoger er også aktive i det profesjonelle dansemiljøet i Bergen og Vestland. Bergen Dansesenter drives etter Norske Dansekunstneres retningslinjer.

Mer informasjon om kurs, pedagoger og timeplan finner du under fanen “Danse- og ballettskolen”.

Fotograf: Thor Brødreskift

KOMPETANSESENTER FOR DANS I VESTLAND

Som kompetansesenter for dans arbeider vi for å styrke den profesjonelle dansekunsten i regionen gjennom blant annet råd, veiledning, produsenttjenester og utlån av lokaler. Bergen Dansesenter er lokal arrangør av PRODA – profesjonell dansetrening og fagarrangementet SLIPP i samarbeid med Proscen. Vi formidler ulike kunstneriske og pedagogiske danseoppdrag til vårt nettverk av profesjonelle dansekunstnere og pedagoger. Målet er å heve kompetansen og profesjonaliseringen i dansefeltet, å synliggjøre dans som kunstform, samt å styrke vilkårene for de skapende og utøvende kunstnerne.

Fotograf: Olga Dyrløv Høegh
På bildet: Mirte Bogaert

Bergen Dansesenter er støttet av Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Kulturdepartementet.

En grundig gjennomgang av vår virksomhet finner du i årsberetningen for 2022:  Årsberetning_BDS_2022.docx

En visualisering av virksomheten vår kan du se her: Virksomhetskart Stiftelsen Bergen Dansesenter A3

Ta kontakt for å komme på vår epostliste, og for å benytte de ulike tilbudene våre til det profesjonelle dansefeltet!

SeltopGrafisk Form