Dansepedagogisk seminar

Bergen Dansesenter inviterer hvert år til seminar for dansepedagoger, hvor får du faglig påfyll og samtaler med kollegaer. Seminaret er åpent for dansepedagoger på alle undervisningsnivåer,- for deg som underviser i danse- og ballettskoler, kulturskoler, videregående skoler, høgskoler eller folkehøgskoler. Om du ikke er aktiv dansepedagog, men en dansekunstner interessert i det pedagogiske feltet og tematikken på seminaret, er du selvsagt velkommen til å delta. Ønsker du å delta, eller har du innspill til seminar – ta kontakt på epost: post@bergen-dansesenter.no

 

2023

IMPROVIASJON OG SKAPENDE DANS

  • BERGEN: Fredag 24.november

  • SANDANE: Lørdag 25.november

I dette seminaret skal vi bygge opp en enkel verktøykasse med elementer som kan brukes i arbeid med improvisasjon og skapende dans på en måte som kan inkludere elever med ulike funksjonsvariasjoner. Workshopen består i hovedsak av praktisk utprøving av øvelser, strukturer og prinsipper. Vi vil se på hvordan dette arbeidet kan anvendes i ulike danseformer/teknikker og for ulike aldersgrupper, og som verktøy til å utvikle dans og koreografi i samarbeid med elevene.

Ingeborg Dugstad Sanders er dansekunstner basert i Trondheim. Hennes utdannelse er en BA (Hons) Dance Theatre fra Laban Centre i London, PPU fra KHiO i Oslo og CMA fra LIMS i New York. Ingeborg er ansatt i DansiT – koreografisk senter som kuraterende produsent, produksjonsansvarlig, og som kunstnerisk leder for Danselaboratoriet og barnedanstilbudet Rabalderdans. Som koreograf og utøver har hun arbeidet i ulike konstellasjoner og prosjekter, og er nå aktiv i “dansebandet” Arnfinn´s. Som dansepedagog har hun tidligere vært ansatt ved Trøndertun, Sunnhordland Folkehøgskole, Spin Off kveldsskole, og Kvinnherad- og Stjørdal Kulturskole.

 

2022 

Å VEILEDE EN KUNSTERISK PROSESS

  • SANDANE, 1. oktober 

  • BERGEN, 11. november 

I samarbeid med Rom for dans og Høyskolen for dansekunst tilbys en én-dags workshop som omhandler det å veilede en dansekunstnerisk prosess.

Det å lære om dans innebærer i stadig større grad å få kompetanse innenfor skapende arbeid og koreografi; å kunne ta egne valg med kropp og bevegelse, skape et personlig materiale og lage egne forestillinger. Som følge av dette trenger også pedagogen kompetanse omkring skapende dans og koreografi, og å kunne veilede. Workshopen er laget for deg som underviser i dans for barn, unge og voksne, og passer også for deg som trenger egne verktøy for å selv være i en kreativ prosess med dans og bevegelse.

I workshopen kartlegger vi de koreografiske størrelsene kropp, tid og rom, og ser på de ulike fasene i en skapende prosess. Dette danner grunnlaget for å kunne skape progresjon i et skapende arbeid og kunne veilede ut fra hvor i prosessen eleven er. Workshopen er både praktisk og teoretisk. Metodene kan brukes i møte med elever i ulik alder (barn, ungdom og vgs) og i møte med studenter innenfor høyere utdanning.

Camilla Myhre er gründer og leder av kunst- og kompetansesenteret Rom for dans, og rektor og førsteamanuensis ved høyskolen for dansekunst. Hun er utdannet dansepedagog fra Kunsthøgskolen i Oslo (Balletthøyskolen) og har mer enn 30 års erfaring som skapende og utøvende dansekunstner og dansepedagog. Hun har spesialisert seg innen skapende dans og koreografi.

Sammen med kollega Caroline Wahlström Nesse har hun utviklet den kunstpedagogiske metoden KROM kropp i rom som brukes i skoleverket og i Den kulturelle skolesekken.

På Høyskolen for dansekunst har hun og Nesse, sammen med Marius Kjos utviklet nye metoder for å jobbe skapende og teknisk med dans, samt refleksjons- og veiledningsverktøy som bygger på en individorientert pedagogikk. Camilla mottok Danseinformasjonens ærespris i 2012, sammen med Wahlström Nesse ”..for deres samlede arbeid med og for Rom for Dans, Skolen for Samtidsdans, KROM, profesjonell kunstnerisk praksis med og for barn og unge samt Myhre og Nesses arbeid som fremragende utøvende dansekunstnere”.

 

2022 

DIDAKTISKE BEGRUNNELSER OG UTFORDRINGER I DANSETIMEN – felles refleksjon og erfaringsdelin

  • FØRDE, 12.mars 

På Dansepedagogisk seminar ønsker vi i år å gi plass til all den erfaring og kompetanse som hver enkelt dansepedagog innehar. Vi legger opp til samtaler og refleksjon, diskusjon og meningsutveksling hvor målet er at vi i fellesskap både skal bidra til og dra nytte av vår samlede kunnskap om det å være dansepedagog. Marit Loe Bjørnstad vil være moderator og lede oss gjennom dagen med innledning til temaene. 

MARIT LOE BJØRNSTAD (1983) er utdannet danser og pedagog fra Den Norske Balletthøyskole (nå Høyskolen Christiania) og Universitetet i Bergen (UIB).  Fra 2007 har hun arbeidet som danser, koreograf, dansepedagog og veileder innen kunstnerisk arbeid. Fra 2017-2021 har hun undervist i pedagogikk ved UIB og i pedagogikk og elevkunnskap og dansedidaktikk på Høgskolen i Vestland. Nå arbeider hun som frilans dansekunstner, prosessveileder og produksjonsassistent.

 

2021 

VEIEN FRA MÅLSETTING OG PLANER TIL DEN KONKRETE DANSETIMEN felles refleksjon og erfaringsdeling

Moderator: Marit Loe Bjørnstad

  • FØRDE, lørdag 23.oktober 

  • BERGEN: fredag 12.november 

På Dansepedagogisk seminar ønsker vi i år å gi plass til all den erfaring og kompetanse som hver enkelt dansepedagog innehar. Vi legger opp til samtaler og refleksjon, diskusjon og meningsutveksling hvor målet er at vi i fellesskap både skal bidra til og dra nytte av vår samlede kunnskap om det å være dansepedagog. Marit Loe Bjørnstad vil være moderator og lede oss gjennom dagen med innledning til temaene. 

MARIT LOE BJØRNSTAD (1983) er utdannet danser og pedagog fra Den Norske Balletthøyskole (nå Høyskolen Christiania) og Universitetet i Bergen (UIB).  Fra 2007 har hun arbeidet som danser, koreograf, dansepedagog og veileder innen kunstnerisk arbeid. De siste årene har hun undervist i pedagogikk ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) og UIB. Ved HVL underviser hun også i dansedidaktikk for studenter på praktisk-pedagogisk utdanning. I høst er hun aktuell som danser i et prosjekt av Karen Eide Bøen og et samarbeidsprosjekt med søster og sanger Ingebjørg Loe Bjørnstad og mor Anne Loe under Oktoberdans

 

2019

HOLD UT! HVORDAN VARE LENGE I YRKET SOM DANSEPEDAGOG

Kursholdere: Linn Kvam og Bodil Lunde Rørtveit –

KROPP v/ Linn Kvam. Kan vi påvirke vårt eget nervesystem? Hva med tyngdekraften? Påvirker den oss positivt /negativt? Hva er stress, og er det nødvendigvis negativt? Ved å lære om kroppens systemer, kan vi bedre forstå de signalene kroppen gir oss. På den måten kan vi bedre imøtekomme kroppens behov, og belønningen blir økt helse og velvære. Dette igjen gjør at vi kan gi mer av oss selv og vare lenger i jobben. Leddmobilisering vs tøyning? Vi ser nærmere på Moshe Feldenkrais’ tilnærming til dette, og vi vil også se på enkle øvelser for god restitusjon.

LINN KVAM er utdannet fysioterapeut i Berlin, feldenkraispedagog i Firenze og osteopat i Oslo.  Hun har drevet privat praksis i Bergen siden 1997 og har bred erfaring bl.a innenfor kvinnehelse, løping og stressmestring. I tillegg er hun siden januar 2018 knyttet opp mot Carte Blanche og virker der som osteopat og feldenkraispedagog både for ansatte og danserne.

STEMME v/ Bodil Lunde Rørtveit. Workshopen vil inneholde mat både for stemmen og sjelen. Vi snakker og jobber praktisk med stemmeutfordringer i jobbhverdagen. Vi øver på riktig stemmebruk for å kunne nå ut til en hel sal med danseelever uten å slite på stemmen. Vi ser også på alle de pedagogiske mulighetene stemmen gir oss utover det å gi praktiske beskjeder, som rytmikk og klangfarge. Og vi skal – på helt enkelt, men virkningsfullt nivå – lage musikk sammen!

BODIL LUNDE RØRTVEIT er sangpedagog ved Den Nationale Scene og i tillegg artist og komponist. Hun er sertifisert lærer i Complete Vocal Technique og har lang erfaring med stemmeworkshops for sangere, kor, dansere og skuespillere. Bodil elsker å utforske stemmen som kommunikasjonsmiddel – gjennom sang, men også de mange andre mulige uttrykksmåtene. Hun komponist og utøver lager hun konseptuelle musikkforestillinger med scenekunsten som ramme.

 

2018

Karstein Solli: Dans er mer enn teknikk: ekspressivitet, uttrykk og dynamikk

KARSTEIN SOLLI er scenekunstner og førstelektor i skuespill/drama og teaterkommunikasjon. Han innehar Statens Garantiinntekt for Kunstnere og har hatt flere verv blant annet som leder av Stipendkomiteen i Norsk Skuespillerforbund og medlem av Faglig utvalg for Dans i Norsk Kulturråd.

Han er utdannet førskolelærer og har dramapedagogisk utdanning med mime og teaterstudier ved Jaques Leqoc, Paris, Den statlige Teaterhøyskole avd. mime i Amsterdam, og Desmond Jones School of mime i London. Siden 1987 har han produsert egne forestillinger og vært engasjert i grupper som Verdensteateret, Cirka Teater, Juni Dahr/Visjoner med flere. Karstein har undervist ved Norges Musikkhøyskole, Den Norske Balletthøyskole, Høgskolen i Oslo og vært linjeleder Skuespill ved Akademi for Scenekunst i Fredrikstad. Han har i over 30 år gitt en rekke kurs /workshops for amatører og profesjonelle og på tvers av flere fagfelt innen kunst og helse mfl.  Han har vært engasjert som timelærer ved Skolen for Samtidsdans siden 1994 og underviser fortsatt ved nåværende Høyskolen for Dansekunst og koreografisk tenkning i Oslo. Siden 2009 har Solli vært kunstnerisk leder for Seanse, senter for kunstproduksjon ved Høgskolen i Volda. www.seanse.no

Dans deg selv! Vi ønsker å formidle mer enn trinn og teknikk til våre danseelever. Hvordan kan vi/elevene utforske mulige uttrykk i bevegelse basert på egne erfaringer og opplevelser, og med utgangspunkt i egne bevegelser.

Hvordan kommuniserer jeg det «jeg ønsker å uttrykke», hvordan se, oppdage og være i dialog om egen dans i forhold til andre. Hvilke intensjoner ønsker jeg å formidle?  Hva skal til for at jeg får «eierskap» til mitt eget danseuttrykk? Hva og hvordan ser vi bevegelse og dans som kollegaer, studenter og publikum? 

Gjennom oppgaver ledes deltakerne inn i et utforskende landskap om bevegelse, både enkeltvis og i grupper. Aktiv observasjon og tilbakemeldinger fra hverandre benyttes gjennom workshopen. Solli benytter i stor grad sin mangeårige veilederpraksis i møte med deltagerne i workshopen.

 

2017

Marit Loe Bjørnstad: “Som eksplosjoner inni meg”

MARIT LOE BJØRNSTAD er utdannet danser og dansepedagog og har siden 20007 arbeidet som dansekunstner og dansepedagog. De siste årene har hun arbeidet mest i det pedagogiske feltet; som miljøterapeut og lærer innen tilrettelagt opplæring, med danseundervisning og som veileder og regiassistent innen scenekunstfeltet. Hun arbeider i dag som universitetslektor på Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen.

Marit Loe Bjørnstad presenterer sin masteroppgave “Som eksplosjoner inni meg”-  en kvalitativ studie av dans som dannende og eksistensiell aktivitet. Med utgangspunkt i oppgavens tematikk og forskningsintervjuene hun bygget oppgaven på -intervjuer gjort med danseelever i alderen 10-12 år- legges det i seminaret til rette for samtaler og diskusjon om undervisningspraksis og undervisningstradisjoner.

Cecilie Ravndal Nilsen: Kropp og bevegelse som uttrykk for helse og velvære?

CECILIE RAVNDAL NILSEN er utdannet som dansekunstner fra Laban Centre London. Hun har jobbet som pedagog i en årrekke, og vært en av de kunstneriske lederne i esc ungdomskompani. Hun er også utdannet som psykomotorisk fysioterapeut, og jobber på Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for spiseforstyrrelser.

Gjennom kropp og bevegelse uttrykker man en kontakt til seg selv og egen kropp, til omgivelsene eller til andre mennesker. Hvordan skal man som dansepedagog forholde seg til den unge danseren dersom denne kontakten – eller mangel på kontakt – kommer til uttrykk gjennom en psykisk lidelse som spiseforstyrrelse?

I dette seminaret vil vi se nærmere på spiseforstyrrelse som lidelse – hvordan forstå og møte sykdommen. Videre vil vi i en praktisk sesjon utforske samspillet mellom bevegelse, tanker og følelser gjennom Basal Kroppskjennskap. Kan bevegelse fremme helse og velvære?

 

2016

Jan Erik Endresen: Utadrotasjonens mysterier

JAN ERIK ENDRESEN er fast fysio-og manuellterapeut ved carte Blanche og har årelang erfaring fra arbeid med dansere. Han vil gi oss den funksjonelle anatomien angående utadrotasjonen, deretter kan vi diskutere videre hvordan vi formidler og underviser dette viktige bevegelseselementet.

Karl-Erik Nedregaard: Jazzdans: hva er jazzdans i dag og hva skal til for å bli en god jazzdanser? 

KARL-ERIK NEDREGAARD er førsteamanuensis på jazzdanslinjen på Kunsthøgskolen i Oslo og også kunstnerisk leder for SUBJAZZ sammen med Knut Arild Flatner. Han tar for seg et tema som angår de mange dansepedagogene som underviser jazzdans. Og også alle andre som er interessert i å følge utviklingen av denne sentrale danseformen.

2014

Karen Foss: Bevissthet rundt musikkvalg og -bruk i danseundervisning

KAREN FOSS er utdannet fra Norge, Canada og New York med en mangeårig dansekarriere. I tillegg har hun virket som koreograf i en rekke produksjoner og kompanier: fra 2001 i sitt eget prosjekt karen foss Quiet Works. Hun har også lang ledererfaring fra kulturfeltet, bl.a. som kunstnerisk leder Carte Blanche. Fra 2010 har Karen vært ansatt ved Høgskolen i Bergen (lærerutdanningen på dans/drama). På dansepedagogisk seminar snakket Karen om bevissthet rundt musikkvalg og -bruk i danseundervisning. I arbeid med dans er forholdet til musikk viktig og valgmulighetene åpne og mange. Hvilke valg tas i musikkbruken og hvorfor? Skal unge danseinteresserte deltakere også få et innblikk i og sanse musikk som de til vanlig ikke velger selv å høre på? Hvordan forklare til musikkinteresserte og andre unge personer, forholdene mellom dans og musikk?

Hege Holte Østbye: En underveis integrering av restitusjonstanken 

HEGE HOLTE ØSTBYE er utdannet ved Rambert School of Ballet and Contemporary, London, og har en BA i idrett fra Høgskolen i Bergen. Hun har en lang karriere som danser, bl.a. gjennom sine 11 år i Carte Blanche, og også som pedagog. Hege er i dag prøveleder i Carte Blanche. På dansepedagogisk seminar snakker Hege om restitusjon. Restitusjon vil si å hente seg inn igjen for å være klar til ny aktivitet. Man kan også se på det som å gå fra en ubalanse til å komme i balanse igjen, både fysisk og mentalt. Vi skal se på det å integrere restitusjonstanken underveis i dansetreningen og det å ha bevissthet og tiltak for bedre restitusjon mellom øktene. Denne helhetlige tanken på restitusjon kan være med å forebygge skader eller tretthet både fysisk og psykisk og er viktig for en selv som pedagog og for elevene.

 

2013

Gunn Engelsrud: Bevegelsesopplevelse – hva skjer i oss når vi beveger oss?

GUNN ENGELSRUD er utdannet fysioterapeut og jobber som professor i helsefagvitenskap ved Norges Idrettshøgskole. Som forsker og formidler har hun jobbet ved en rekke utdanningsinstitusjoner; Fysioterapihøgskolen, Idrettshøgskolen og Skolen for Samtidsdans. Hun har formidlet sin forskning på kropp, kroppsopplevelse og bevegelse i en rekke bøker og tidsskrifter. Gunn har lenge  jobbet med dansere og improvisasjon.

I forbindelse med seminaret anbefaler vi  hennes bok “Hva er kropp?” som kan lånes fra BDS- biblioteket (fås også her www.universitetsforlaget.no). På dansepedagogisk seminar skal Gunn gjennom teori og praksis fokusere på refleksjon omkring bevegelsesopplevelse: hva skjer i oss når vi beveger oss, hvilke spørsmål avstedkommer erfaringene våre, og omkring hvilke holdninger til kropp og bevegelse vi har med oss i møtet med danseelever?

 

2012

Lars-Arne Andersen: Teknikk – mobilitet, koordinasjon, stabilitet og mentale prosesser

LARS-ARNE ANDERSEN har en idrettslig bakgrunn fra apparatturn og troppsturn både som utøver og trener. Han er utdannet fysioterapeut og har jobbet i privat praksis i en årrekke, men jobber nå i Olympiatoppens fagavdeling for teknikk og motorikk, både nasjonalt og regionalt. På dansepedagogisk seminar skal  Lars-Arne snakke om teknikk.

Teknikk underbygges av flere faktorer, og sentrale blant disse er: mobilitet, koordinasjon, stabilitet og mentale prosesser. Dette er faktorer som kan påvirkes og utvikles gjennom generell og spesifikk trening – tilpasset den enkelte utøvers utgangsnivå. De kan trenes hver for seg, i kombinasjon med hverandre, eller i forbindelse med andre fysiske parametre som utholdenhet og/eller styrke. I presentasjonen blir det en kort teoretisk gjennomgang av disse ferdighetene, etterfulgt av gjennomgang av praktiske eksempler. Målet er å vise en progresjon fra generelt nivå til et nivå nær det dansespesifikke. Utgangspunktet blir kravene som stilles til ferdighetene i dans.

 

2011

Tania Rodriguez: Kinesthetic awareness in classical ballet teqhnique

TANIA RODRIGUEZ-HERNANDEZ er født i Mexico City der hun danset med Mexico City Ballett og senere Mexicos nasjonalballett. Tania har vært en fast del av fagstaben ved Balletthøgskolen ved KHIO siden 2006, og har deltatt på en rekke lærerseminarer i klassisk ballett, samt mangfoldige kurs, seminarer og konkurranser.

Supplementary training complements the daily training class. It has proven to be successful helping dancers improving strength and movement fluency. We will learn and study sequences. These sequences aim to stimulate correct kinesthetic awareness as the muscles strengthen with the correct alignment and following the basic elements in the classical ballet technique. Incorporating basic anatomical facts we will review the “en dehors” work as a movement from the hip joint and also the correct placement and stabilization of the vertebral spine. We will also take the opportunity to discuss some common pedagogical challenges related to these anatomical facts.

Jan Erik Endresen: Tøyning – funksjonell anatomi og analyse av bevegelsesmønster

JAN ERIK ENDRESEN er utdannet fysioterapeut og manuell terapeut, med lang undervisningserfaring bl.a. som kurslærer i manuell terapi og ved Høgskolen i Bergen (fysioterapi). Han har også mange års erfaring som foreleser, organisatorisk fra bl.a. det internasjonale Manuellterapiforbundet, og har vært fast tilknyttet Carte Blanche (2007-2009 og fra 2011).

Jan Erik skal presentere funksjonell anatomi og analyse av bevegelsesmønster med fokus på det mangfoldige begrepet tøyning. Presentasjonen hans består av noe teori og mye praksis  nye erkjennelser og forståelse mht å oppleve anatomi på kroppen. 

 

2010

Marit Skreiberg og Cathrine Bull Thorshaug: Fra improvisasjon til komposisjon med didaktikk

MARIT SKREIBERG er pedagogisk leder ved Den Norske Balletthøyskole og CATHRINE BULL THORSHAUG er pedagog ved Den Norske Balletthøyskole. Seminaret vil inneholde både teori og praktisk arbeid med fokus på hvordan motivere, ivareta og veilede pedagogisk til kreativ utfoldelse; konkrete verktøy som kan brukes i danseundervisning og koreografiarbeid, og planlegging og vurdering av egen undervisning. 

SeltopGrafisk Form