Påmeldingsregler

Reglement for Bergen Dansesenter

Bergen Dansesenter forutsetter at alle elever og foresatte setter seg inn i betingelsene beskrevet under. Ved påmelding eller oppmøte på kurs godtas disse.

Personen som foretar påmeldingen må være over 18 år. Vedkommende blir juridisk ansvarlig for påmeldingen. Påmelding gjøres via nettportalen.

Korona 2020:

 • Syke personer skal holde seg hjemme, dette inkluderer også personer med milde luftveissymptomer.
 • Bergen Dansesenter forholder seg til de til enhver tid gjeldene anbefalingene for smittevern. Dette kan medføre endringer i prosedyrer på relativt kort varsel. Ved behov vil inntil fem minutter av ordinær undervisningstid kunne brukes til påkrevd renhold.
 • Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern og følge anvisningene fra pedagoger og administrasjonen ved Bergen Dansesenter.
 • Ved en oppblomstring av koronasmitte i vår region vil kurs kunne bli avlyst på kort varsel dersom vi blir pålagt å stenge vår virksomhet. Dersom dette inntrer før kursstart vil den andelen av kursavgiften som er innbetalt ved påmelding tilfalle Bergen Dansesenter. Dersom dette inntrer i løpet av kurset vil elevene bli belastet for den gjennomførte delen av kurset, pluss et administrasjonsgebyr.

Påmelding og betaling:

 • Du melder deg på til høst- og vårsemester i ett. Vi tar imot nye elever også i vårsemesteret.
 • Avmelding og endring av kurs til vårsemesteret må skje innen 1. desember.
 • Mot slutten av vårsemesteret må elever som ønsker å fortsette melde seg på høstens kurs selv
 • Påmeldingen er bindende. Det innebærer at man er pliktig til å betale kursavgiften, med mindre eleven meldes av innen utgangen av kursets to første uker.
 • Avmelding må skje til Bergen Dansesenters administrasjon og ikke til pedagogen.
 • En andel av kursavgiften betales ved påmelding. Denne betales ikke tilbake ved avmelding. Dersom man slutter halvveis i sesongen eller etter tre timer skal man dermed betale full kursavgift.
 • Faktura for den resterende betalingen for kurset sendes på epost innen fire uker etter kursstart. Det faktureres hvert semester.
 • Betalingsfrist er 28. februar i vårsemesteret, og 30. september i høstsemesteret.
 • Ved uteblitt betaling sendes en purring med purregebyr og fakturagebyr.
 • Om fakturaen fortsatt ikke blir betalt sendes et inkassovarsel med ytterligere gebyr. Betales ikke denne sendes kravet til inkasso.

 

Sykdom og skade

 • Ved avmelding etter 2. kursdag gjelder samme regler som ved generell avmelding. Ved fremleggelse av legeattest vurderes redusert pris etter søknad.
 • Dersom eleven er syk og hindret fra å komme på en enkelttime, kan vedkommende be om å ta igjen den tapte undervisningen på et annet kurs med tilsvarende nivå. Dette gjelder kun ved sykdom, og ikke dersom fraværet skyldes ferie, møter, bursdager og andre omprioriteringer.

Personvern og foto/video

 • Vår personvernerklæring finner du på hjemmesiden vår: https://bergen-dansesenter.no//stiftelsen-bergen-dansesenter/personvernerklaering/
 • Våre arrangementer blir dokumentert med foto og/eller video.
 • Ved påmelding samtykker du til at vi kan oppbevare og bruke bilder av deg. Vi kan bruke dette fotomaterialet i annonser, på nettsiden mm. Dersom du ønsker å reservere deg må dette skje skriftlig til post@bergen-dansesenter.no.
 • Ser du et bilde du ikke ønsker å ha publisert: gi oss beskjed så fjerner vi det umiddelbart.
 • Når det fotograferes i timene gir vi beskjed til elever om dette, og de vil ha muligheten til å avstå å bli fotografert. 

 

Avlysning av kurs

 • Bergen Dansesenter har anledning til å avlyse, flytte, endre eller slå sammen kurs. Vi vil i disse tilfellene hjelpe med å finne gode løsninger sammen med kursdeltakerne.
 • Det hender vi må avlyse en undervisningstime på grunn av sykdom i de tilfellene vi ikke klarer å finne en vikar. Dette blir ikke kompensert med mindre det overskrider to ganger i løpet av et semester.

Semesteret

 • Høstsemesteret består av 15 kursuker, og i vårsemesteret er det 18 kursuker.
 • Vi følger skoleferier og helligdager (ikke planleggingsdager).

 

Ansvar

 • Bergen Dansesenter tilbyr en forsvarlig undervisning med erfarne pedagoger.
 • Vi forutsetter at eleven selv tar hensyn til eventuelle skader eller plager, men gi gjerne beskjed til pedagog i tillegg. Vennligst oppgi eventuelle allergier, sykdommer eller lignende vi behøver å ha kjennskap til.
 • Verdisaker oppbevares i garderobene og dansestudioets fellesarealer på eget ansvar. Vi anbefaler at verdisaker tas med inn i dansestudio.
 • Tyveri politianmeldes, og man blir utestengt fra dansestudioet i ett år.
 • Vi aksepterer ikke mobbing og forbeholder oss retten til å irettesette elever ved behov.
 • Vi har taushetsplikt på lik linje med andre som jobber med barn.
SeltopGrafisk Form