Produsentsamarbeid

I dette tilbudet jobber vi tettere med utvalgte dansekunstnere som får produsent til disposisjon i 10-20% stilling. Gjennom vårt nettverk knytter kunstnerne nye kontakter. Etter endt samarbeid skal dansekunstnerne være bedre rustet til å drive sitt arbeid – ha fått flere redskaper, større kunnskap og bedre nettverk. Med dette arbeidet ønsker vi blant annet å få frigjort arbeidskapasitet for kunstneren. Hva produsentsamarbeidet innebærer konkret vil variere alt etter hva den enkelte dansekunstneren har behov for. Som overordnet mål ønsker vi at produsentsamarbeidet vil føre til: en anerkjennelse av dansekunstnernes arbeid, at kunstnernes potensiale realiseres i større grad, større gjennomslag for økonomisk støtte, flere spille- og turnéavtaler. Våre produsentsamarbeid tildeles etter søknad hvor faglighet, kvalitet og geografisk tilhørighet er vektlagt.

Produsentsamarbeid i 2022 og 2023

Brita Grov

Brita Grov har bachelorgrad i moderne dans fra Trinity Laban i London og Master fra Royal Holloway. Hun jobber som frilans dansekunster både som utøver og koreograf i diverse prosjekt i både inn- og utland og studerer for tiden PPU i dans. I 2015 etablerte hun kompaniet Grov Productions og er med-grunnlegger av Kvinnereller scenekunstkompani i Bergen. Grov fokuserer mye på bruk av dynamikk i både eget arbeid og i undervisning, noe som gir en personlig, sterk og energisk kvalitet til bevegelsene.

Marit Loe Bjørnstad

Marit arbeider som dansekunstnar, pedagog og rettleiar i scenekunstproduksjonar. er utdannet danser og pedagog fra Den Norske Balletthøyskole (nå Høyskolen Christiania) og Universitetet i Bergen (UIB).  Fra 2007 har hun arbeidet som danser, koreograf, dansepedagog og veileder innen kunstnerisk arbeid. De siste årene har hun undervist i pedagogikk ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) og UIB. Ved HVL underviser hun også i dansedidaktikk for studenter på praktisk-pedagogisk utdanning. I 2022 er ho aktuell med «Dra på!» saman med Ingebjørg Loe Bjørnstad; «Sjøveien (Minds eye)» med Karen Eide Bøen, samt gjenopptaking og vidareutvikling av forestillinga «Å la falle. Å reise seg att» frå 2013.

ARKIV

YOHEI HAMADA – 2022/2023

Yohei er en dansekunster fra Japan, bosatt I Norge. Hamada har en BA i fri kunst og MPhil fra Graduate School of Urban Inovation (IUI) ved Yokohama National University. I dansen ser han etter noe som er mer en et ego og et jeg, en dans som er en samtale med en fremmedgjort kropp i stadig skiftende omgivelser. Utenfor denne kroppen knytter tanken egne bånd mellom flere praktiske og teoretiske disipliner som matematikk, snekring, arkitektur, kampsport, antropologi, andre former for dans og livsvisdom – som knytter dem alle sammen. Dansen blir et samspill mellom en indre og en ytre verden – den verden som er i mennesket og den utenfor.

ROSKVA YASMIN ANDERSEN – 2019/2021

Roskva Yasmin er utdannet fra UiS og Amsterdam School of the Arts og har fra 2016 hatt base i hjembyen Bergen. Hun er med-stifter av gruppen Kollektivni og jobber også med egne prosjekt med flere produksjoner bak seg. Hennes første store prosjekt Underneath hadde premiere på Oktoberdans 2018 og ble også vist på RAS og Scenehuset i Oslo samme høst. Under Oktoberdans/Dans en fest 2020 viste hun sitt nye prosjekt A Story (arbeidsvisning).

Roskva har vært valgt ut av BDS til deltakelse i CODAs Kreativ Lab 2020-21. Koreografene i dette prosjektet har vært samlet 2-3 ganger pr år og avsluttet med visninger av sine arbeider i Bærum kulturhus i oktober under CODA Oslo International Dance Festival.

Foto: Tale Hendenes

KAREN EIDE BØEN – 2019/2021

Karen Eide Bøen er fra Bergen. Utdannet ved Laban i London, og tok i 2018 en MA i koreografi ved Khio. Hun jobber i ulike konstellasjoner med dansere, musikere og folk fra andre kunstfelt.  Hun har bl.a gjort prosjektene Love & Emotions, Frank & Elena og produserte forestillingen Sjøveien som hadde premiere i BIT Teatergarasjens program 3. februar 2022

Foto: Ben Speck

MAGDALENA FROM DELIS/DANSEFELTET PÅ STORD – 2017/2019

Magdalena har i en årrekke vært en drivkraft i sitt lokale miljø hvor hun arbeider bredt både med profesjonelle danse- tverrkunstneriske/prosjekt og prosjekt, undervisning, formidling for barn og unge. Sammen med Nathanael Larsson stiftet hun i 2014 Spinae Company.

Produsentsamarbeidet har i hovedsak dreiet seg om prosjektet Hvide Seil og alle deler av produksjonsprosessen. Gjennomføring av forestillinger i Aalborg, Fredrikstad, Bergen og Århus under Tall Ships Races i juli-august 2019. HVIDE SEIL var det eneste kulturinnslaget som var del av programmet i alle de fire TSR-byene. Seilskipet Statsråd Lehmkuhl som prosjektet var knyttet opp mot, ønsker et videre samarbeid med Delis, og det er planer om nye Tall Ships Races-turnéer.

MIRTE BOGAERT – 2017/2019

I 2017 har Bergen Dansesenter et produsentsamarbeid med dansekunstner Mirte Bogaert. Hun har utdannelse i sosiale studier i Belgia samt en utdannelse fra Skolen for Samtidsdans (nå Høyskolen for Dansekunst) i 2014. Mirte er spesielt interessert i sammenhengen mellom stemmebruk og bevegelse, og har deltatt på en rekke ulike kurs og tatt sangtimer i forbindelse med dette. Samtidig har hun utviklet en praksis med navnet Body Songs.

Om prosjektet sier hun: “Body Songs er et soloprosjekt basert på sammenhengen mellom stemme og bevegelse, sang og dans. Kroppens spenningsforhold er avgjørende for lydteksturen. Sang skaper stemninger som lager en kontekst til bevegelsene. Jeg har en overbevisning om at kroppen inneholder mange historier som er en unik kombinasjon av erfaringer, kunnskap, refleksjoner og opplevelser. Dette lagres i kroppens minne. Jeg opplever noen ganger under en massasje eller når jeg jobber med langsomme bevegelser, at det kommer bilder eller minner som jeg ikke hadde tenkt på lenge. Disse indre bilder bruker jeg som et utgangspunkt å skape ifra. I tillegg tenker jeg noen ganger på et landskap jeg beveger meg i, et innbilt sted jeg skaper dansematerial og sang fra. Andre ganger tar jeg utgangspunkt i en konsept som for eksempel ”mine føtter har en stemme”.”

Body Songs har utviklet seg parallelt med et samarbeid med Vincent Stephen,- som igjen har blitt til kompaniet The Fourth Stage. Det ble opprettet i 2016, og sammen skaper de tverrfaglig arbeid som utfordrer og kombinerer tradisjonelle former innenfor scenekunst. The Fourth Stage utforsker og utvikler metoder for samspill mellom dans, musikk og tekst.

Foto: Øde Øyvind, fra Prøverommet på KODE, 2017

LISA COLETTE BYSHEIM – 2016

Lisa_ekko_fotoLornaKixx

I 2016 har vi et samarbeid med Lisa Colette Bysheim, skapende dansekunstner med base i Bergen. I løpet av 2016 og-17 viser hun forestillingen ME(et) YOU med premiere på Cornerteateret i Bergen 14. og 15. oktober og deretter videre til Malta og Berlin, samt forestillingen Fugue – Fju:g/, som skal videreutvikles og vises våren 2017. Lisa jobber også med videreutviklingen av soloprosjektet Ekko, som tidligere har blitt vist på Rom for Dans, Edinburgh Fringe Festival og på Prøverommet under Meteor Festival i Bergen.

Soloarbeidet Ekko undersøker dimensjoner av ekko i kropp, rom, tid og bevegelse og har blitt vist ved flere anledninger. Et element i Lisa sin praksis er utgangspunktet i vår identitet og hvordan omgivelsene påvirker livet, ubevisst og bevisst. Hvordan valg setter spor på hva som blir tatt med videre i livet. Ekko er stadig i forandring og utvikles i forhold til nye rom og visningskontekster, der tematikken skaper nye bevegelsesarbeider, nye versjoner, tolkninger og refleksjoner som kommer fra det samme startpunktet. Et fokus er at det nye alltid står i relasjon til det som har vært tidligere. Tanken er at Ekko får ulike versjoner og faser som representerer tidspunktet den ble skapt. Ekko har blitt tildelt prosjektstøtte fra Bergen kommune i 2016 og blir videreutviklet som en del av en forestillingsserie i løpet 2016/2017.

Foto: Lorna Kixx, fra forestillingen Ekko, 2015

Prosjektet ME(et) YOU er en tverrfaglig forestilling som handler om hvordan mennesker møter hverandre. Den utforsker ulike reaksjoner som oppstår i et mellommenneskelig første møte. Hvordan går en person i møte med andre og hvordan oppleves det? Verbal og nonverbal kommunikasjon spiller en viktig rolle det i øyeblikket to mennesker møtes. ME(et) YOU ønsker å skape bevissthet rundt dette øyeblikket, og består av dans, levende musikk, projeksjoner og lys i scenerommet.

Fugue – Fju:g/ hadde premiere under Frontlosjefestivalen i februar 2016 og skal videreutvikles -med en ny forestilling våren 2017. Her samarbeider Lisa med en komponist og det undersøkes hva som oppstår i grenselandet mellom lyd og bevegelse, kropp og vibrasjon, kommunikasjon og stillhet, samt på impuls og i lytteerfaringen. Kombinasjonen mellom de to utrykkene blir bearbeidet oppimot fugeprinsippene.

Lisa fullførte ettårig fordypningskurs i skapende arbeid på Skolen for Samtidsdans våren 2014. og har tidligere en master i Creative Practice fra Trinity Laban, 2012 og en bachelor i klassisk ballett og dans fra Ballet West i Skottland, 2010.

Foto: Hanna Aga, fra forestillingen Fugue – Fju:g/, 2016

 

Lisa-Fugue2FotoHannaAga

INE TERESE HOGSTAD – 2015/2016

Kompetansesenteret har et samarbeid med Ine Terese Hogstad i 2015/16, en dansekunstner som er aktuell med flere prosjekter. Ine driver Kompani Papirvinger,  en tittel som har fulgt henne gjennom mange ulike prosjekter: som solo , work in progress, resirkulert, utdrag og full forestilling.

Ine_plakatbilde

Om sitt arbeid sier Ine”som dansekunstner er jeg opptatt av møter mellom mennesker, natur og rom. Jeg har jobbet mye med å utforske bevegelser gjennom improvisasjon, ord, mønster og lek. Bak dette ligger en grunnleggende nysgjerrighet til mennesket og eksistensielle spørsmål. På min vei har jeg vært privilegert å fått jobbet med ulike dansekunstnere og ikke minst kunstnere fra andre felt som blant annet musikk, lyd, design, billed- og videokunst. Et av målene med Kompani Papirvinger er å utvikle og lage tverrestetiske kunstprosjekter. Et annet viktig mål med kompaniet er å jobbe med kunstprosjekter som relaterer til rom og det stedsspesifikke”.

Ine holder på med en mastergrad i dans, et samarbeid mellom universitetene ved NTNU/Trondheim, København, Tampere og Stockholm, og er aktuell med “Den lille prinsen”, en forestilling for barn på turne i Den kulturelle skolesekken.

Foto: Karen Eide Bøen, fra forestillingen Papirvinger, 2014

MALIN NØSS VANGSNES – 2016

I løpet av 2016 har Malin Nøss Vangsnes et produsentsamarbeid med kompetansesenteret om å videreutvikle en koreografisk ide med utgangspunkt i Rudolf Labans Choreutics (romlære).

“Gjennom studiet ble jeg svært interessert i hvordan kunnskap om, og strukturering av, rommet kan påvirke bevegelse og relasjoner. Gjennom kunnskap om rommet kan jeg som koreograf tydeliggjøre relasjoner og kvaliteter, og få frem en klarhet i bevegelsene gjennom en tydelig intensjon og danserens opplevelse av oppgaven. Gjennom å arbeide konsekvent med avgjørelser i forhold til rommet danseren beveger seg i, kan denne kunnskapen brukes til å skape uforutsette forbindelser og nye uttrykk.

Konseptet om strukturering av rom og dans som ”levende arkitektur” er basert på og inspirert av Rudolf Laban’s system for rom- og kroppsorientering, som definert i fagene Choreology og Choreutics.”

Malin er en danser og koreograf basert på Os i Hordaland, med utdannelse fra Trinity Laban. Store deler av 2016 turnerer Malin i Canada med kompaniet SQx Dance Company.

Foto: Malin N. Vangsnes

Malin_choreutics

LISA NØTTSETER – 2015

liggende vann

I 2015 hadde kompetansesenteret et produsentsamarbeid med Lisa Nøttseter. Hun er dansekunstner utdannet fra Skolen for samtidsdans i Oslo og Universitetet i Bergen. Lisa arbeider skapende og utøvende med scenekunst med hovedvirke i Bergen og omegn. I 2015 ble hun valgt ut til å inngå et samarbeid om produsenttjenester ved Bergen Dansesenter. 

Samarbeidet bestod i planlegging og finansiering av spredningen av prosjektet Denne stunden, et prosjekt for eldre på syke- og aldershjem bestående av korte bevegelsesimprovisasjoner. I 2016 skal Denne stunden til større deler av landet med fem profesjonelle dansere. Utvidelsen av prosjektet er støttet av Fond for utøvende kunstnere, Fond for lyd og bilde, Bergen Dansesenter, Nasjonalforeningen for folkehelse og Grieg Foundation.

For tiden er Lisa aktuell med forestillingen Heimevernet, som undersøker det typisk norske, og skjærer ut en sjablong av et historisk, sosiologisk og kulturelt mangfold. Hullene fylles med et satirisk og forvrengt mikro-Norge som følger sin egen logikk.

Foto: Kaja Bruskeland, fra Heimevernet, 2016

Hun er kunstnerisk leder for produksjonen, og andre dansere i prosjektet er Marianne Kjærsund, Maja Roel og Emilie Dahlén. I tillegg er Thorolf Thuestad (lyddesign), Silje Sandodden Kise (kostyme) og Silje Grimstad (lysdesign) involverte. Ragnhild Gjefsen, tidligere vikarierende nestleder ved Bergen Dansesenter, er produsent for Heimevernet. 

Forestillingen er co-produsert av BIT Teatergarasjen og BEK, og støttet av Norsk Kulturråd, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Bergen Dansesenter. 

Forestillingen har premiere 7. mai på BIT Teatergarasjen og kan følges på facebook fremover her: https://www.facebook.com/heimevernettheshow/. Mer informasjon finner du her http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/lisa-noettseter/

SeltopGrafisk Form