Produsenttjenester

NETTVERK

Kompetansesenteret ved Bergen Dansesenter tilbyr tjenester til profesjonelle dansekunstnere, publikum og andre kulturaktører i dansefeltet. Vårt hovedmål er å utvikle produksjonsmuligheter for dansekunstnere, bidra til formidling av dansekunst i regionen og være et møtested for det profesjonelle dansemiljøet.

Vi har et nettverk av ca. 60 dansekunstnere og pedagoger tilhørende Bergen og Hordaland samt andre med tilknytning til regionen. En del av arbeidet ved kompetansesenteret er å være en førstelinjetjeneste som fanger opp unge og nye dansekunstnere i regionen, være en støttespiller for erfarne dansekunstnere for deres videre kunstnerskap, bidra til kompetanseheving, skape langsiktige strukturer, ordninger og forutsigbarhet for dansekunst og initiere samarbeid og eksponere flere for dansekunst både som utøvere, deltakere og publikum.

Foto: Human Works, fra Dry Act#2: South Domino.

FORMIDLING

Vi videreformidler kunstneriske, pedagogiske og koreografiske oppdrag i hele fylket og er en samarbeidspartner i organisering av dansepedagogiske og -kunstneriske prosjekter.

Kompetansesenteret tar i mot henvendelser fra skoler, organisasjoner, idrettslag og kulturinstitusjoner som ønsker dansepedagog eller koreograftjenester, og formidler kontakt med det regionale dansefeltet.

Over 25 år har vi bygget opp en solid administrativ kompetanse, lokaler med tre studioer. Samarbeidspartnerne våre er blant annet BIT Teatergarasjen, Carte Blanche, Kunsthuset WRAP, Proscen, NoDa/Norske Dansekunstnere og Proda.

Foto: Ingvild Vaale Arnesen, fra impro-klasse med Kristine Nilsen Oma.

Impro med Kristine Nilsen Oma

VEILEDNING

Som kompetansesenter tilbyr vi også søknadsveiledning og annen rådgivning, turnéplanlegging, presse/informasjonsarbeid, m.m. Produksjonslokalene våre er gratis for prøver og produksjon i det profesjonelle feltet og våre to studio kan bookes kontinuerlig.

Produsenttjenestene er gratis innenfor vår administrasjonskapasitet, og vi søker alltid å finne tid til et møte. For større tjenester inviterer Bergen Dansesenter årlig dansekunstnere til å søke om produsentsamarbeid og foretar deretter en utvelgelse.

Foto: Susanne Irene Fjørtoft, fra Papirvingeresirkulert.

SeltopGrafisk Form